วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การเล่นลูกสั้นจากประสบการณ์

การเล่นลูกสั้นจากประสบการณ์มือใหม่
1. ใช้เหล็ก S หรือ p
2. มือและแขนซ้ายต้องตึงให้ตลอด
3. มือขวาแขนขวาต้องดันให้ถูกก้นลูกที่จุดต่ำสุด
4. ประมาณให้ลูกตกครึ่งหนี่งของระยะของการใช้เหล็ก p
5. ประมาณให้ลูกตก 1 ใน 3 ของระยะการใช้เหล็ก s
6. ซ้อมบ่อย ๆๆๆๆๆๆๆๆ
7.เข้าสนามทุกวัน

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ภาพประทับใจ

สนามกอล์ฟคุนหมิง
แวะเยี่ยมชมรมกอล์ฟปลาปาก

หลักการเล่นกอล์ฟที่ดีสำหรับมือใหม่


หลักการเล่นกอล์ฟที่ดีสำหรับมือใหม่

1. ร่างกายต้องแข็งแรงสมบูรณ์
2. สุขภาพจิตต้องมีสมาธิ
3. ฝึกการจับกริฟให้ถูกวิธี
4.ขยันฝึกซ้อม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550

การศึกษากับกีฬากอล์ฟ


การสังเกตนักกอล์ฟคนอื่นที่เล่นดีต้องจำทักษะแล้งฝึก

ภาพประทับใจนักกอล์ฟภูกระแต